Descarga

Distancia

10,1 km

Desnivel positivo

189 m

Dificultad técnica

Moderado

Desnivel negativo

189 m

Altitud máxima

704 m

Trailrank

51 4,7

Altitud mínima

528 m

Tipo de ruta

Circular

Coordenadas

595

Fecha de subida

21 de marzo de 2021
 • Valoración

   
 • Información

   
 • Fácil de seguir

   
 • Entorno

   
Sé el primero en aplaudir
1 comentario
 
Comparte
-
-
704 m
528 m
10,1 km

Vista 126 veces, descargada 8 veces

cerca de Sant Pere Sallavinera, Catalunya (España)

RECORREGUT CIRCULAR DE RECERCA GEOLÒGICA I AMBIENTAL PELS TERMES DE CASTELLAR I QUADRES (AGUILAR DE SEGARRA, BAGES) I SEGUERS (PRATS DE REI, ANOIA), EN PART PEL GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL). DES DEL MAS DE CÒDOL – RODON A CAL BENET, A SEGUERS I DE NOU AL MAS DE CÒDOL - RODON / 20 DE MARÇ DEL 2021

Per Josep M. MATA – PERELLÓ i Joan Salvador PUIG ORIOL

ADVERTIMENT PREVI

A l´igual que en altres ocasions, en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles.

Pel que fa al recorregut de l’itinerari, cal dir que la seva major part s’efectuarà per camins que es troben en bon estat de conservació. Tot i així, aquest recorregut caldrà efectuar-lo totalment a peu. Per d´altra banda, recomanem la màxima cura, en travessar o en recórrer les carreteres i els vials amb certa circulació. Aquest serà el cas del trajecte de Cal Benet al poble de Seguers.

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut.

BREU INTRODUCCIÓ GEOLÒGICA

El recorregut de l´itinerari que ara presentem discorrerà, en la seva totalitat per la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament pel seu sector corresponent a la seva Depressió Central). També cal dir que aquest recorregut es realitzarà en part per l´antic Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central; és a dir, per l´actual Geoparc de la Catalunya Central; efectivament, ja que el terme d´Aguilar de Segarra pertany al Geoparc, però no el de Prats de Rei, per on es troba el seu agregat de Seguers.

Al llarg del recorregut, s´aniran trobant afloraments dels materials cenozoics que reblen la depressió per aquests indrets. No cal oblidar que la comarca del Bages es troba totalment situat, dintre d´aquesta depressió. Així, per arreu, afloren els materials continentals, de ´Oligocè (fonamentalment de la Formació Artés, amb nivells de gresos i calcolutites de tonalitats rogenques; i també amb calcàries i conglomerats). Per d´altra banda, de vegades, ocasionalment sobre aquests materials, es situen els materials detrítics recents del Pleistocè i de l´Holocè (els depòsits de vesant).

En aquest recorregut, tal com hem esmentat, trobarem nivells de margues (o calcolutites) i de gresos, fonamentalment, sempre de tonalitats rogenques. Ocasionalment, també trobarem calcaries i conglomerats. Es tracta de materials d´origen continental. Tanmateix, molt sovint, també trobarem nivells de conglomerats, el quals sovint, donaran lloc als indrets més elevats. Tot això es pot veure als ESQUEMES 1 i 2, que ara adjuntem a continuació.

BREU INTRODUCCIÓ GEOGRÀFICA

La totalitat del recorregut d´aquest itinerari es desenvoluparà per la Catalunya Central, per les comarques del Bages i Anoia, concretament Així, el recorregut transitarà pels termes municipals d´Aguilar de Segarra (pels seus sectors ponentins, que pertanyien a l´antic terme de Castellar) i pel terme de Prats de Rei (concretament pel seu agregat de Seguers). És a dir, el recorregut transitarà per sectors ponentins del Bages i per sectors llevantins d´Anoia; en concret de l´Alta Segarra.

Per d´altra banda, part del recorregut transitarà pel Geoparc de la Catalunya Central. Concretament, ho farà en el tram del recorregut que es desenvolupi pel terme d´Aguilar de Segarra. Efectivament, aquest municipi es troba plenament situat dintre de l´esmentat Geoparc.

També cal dir que aquest recorregut es troba plenament a la conca del Riu Cardener, concretament a la de la Riera de Rajadell. afluent del riu acabat d´esmentar; que per la seva banda, també ho és del Riu Llobregat. Aquesta riera que travessa el terme d´Aguilar de Segarra de ponent a llevant, recull les aigües dels barrancs que drenen tot aquest territori per on circuli el recorregut, a través del Torrent de la Obaga d´Estrada, afluent de la Riera de Maçana i aquesta de la Riera de Rajadell.

OBJECTIUS FONAMENTALS

Els objectius generals del present itinerari, es centraran en els següents aspectes geològics.

1.- S´observarà l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre o Conca Geològica de l´Ebre (i més concretament del seu sector de la Depressió Central), per la qual circularà al llarg de tot el recorregut d´aquest itinerari.

2.- Reconeixement dels sectors occidentals del Geoparc de la Catalunya Central (Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central), pel terme municipal d´Aguilar de Segarra, concretament pels sectors lleugerament ponentins propers de l´antic terme de Castellar.

3.- Es reconeixeran els materials cenozoics que constitueixen el rebliment de la Depressió Central, per aquests indrets. Així, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari, es trobaran els materials que pertanyen als afloraments de la Formació Artés (amb gresos i calcolutites de tonalitats rogenques). En aquests indrets, aquests materials pertanyen a l´Oligocè.

4.- Observació dels materials cenozoics recents, del Pleistocè i de l´Holocè, els quals constitueixen les terrasses dels diferents barrancs afluents de la Riera de Rajadell. Tot i que també trobarem depòsits de vessant, d´origen clarament gravitacional. Molt sovint, aquests materials no es troben representats al mapa geològic.

5.- Observació de diversos indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Geològic, que es vagin trobant al llarg del recorregut de l´itinerari. Dintre d´aquest context, ens centrarem en els diferents relieves en cuesta, que anirem trobant al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.

6.- Observació de diferents indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.
7.- Observació de diferents indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Cultural que es vagin trobant al llarg de tot el recorregut de l´itinerari. Aquest és el cas d´alguns enterraments situats prop de Seguers. Els enterraments s´han efectuat aprofitant els paleocanals, sobre els mateixos.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS

No existeix cap antecedents relacionat amb la totalitat del recorregut d´aquest itinerari. En aquest aspecte, aquest recorregut constituirà una primícia, pel que fa als recorreguts dels itineraris geològics pels voltants dels sectors occidentals de la comarca del Bages. I pels orientals de la comarca d´Anoia (concretament de l´Alta Segarra).

En relació amb els trets geològics generals, i dels relacionats amb el recorregut de l´itinerari, farem esment dels següents treballs: COLLDEFORNS (1992), GUIMERÁ et altri (1992) i RIBA et altri (1976). Pel que fa als trets mineralògics dels indrets mineralitzats que trobarem al llarg del recorregut, farem esment del treball de MATA-PERELLÓ (1991), referit a la totalitat de Catalunya. També farem esment del treball de la ICHN (1998), recentment publicat, relatiu als paratges d’interès natural de la comarca del Bages. Tanmateix, farem esment d´un altre treball nostre MATA – PERELLÓ (1984) dedicat a la Depressió Geològica de l´Ebre i als seus diferents sectors geomorfològics.

Tots aquests treballs, es trobaran reverenciats, a l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L´ITINERARI

Aquest recorregut, caldrà iniciar-lo a la sortida de la població de Seguers, anant cap al Nord. Ben aviat, caldrà anar cap a llevant, cap al Còdol – Rodon. En aquest trajecte, realitzarem les dues primeres aturades d´aquest recorregut.

Tot seguit, caldrà anar cap al Sud. Cap a Cal Benet. En aquest trajecte, farem dues aturades més. Posteriorment, a partir d´aquí, ens convindrà anar cap al NW, amb la idea de retornar al poble de Seguers, completant el recorregut més u menys circular. En aquest darrer tram del recorregut, haurem efectuat dues parades més.

Tot aquest recorregut, es pot veure també al trajecte de wikilok: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/itinerari-geoligic-pels-votants-de-seguers-i-de-la-serra-del-codol-rodon-68455603

Tot això es pot veure al MAPA DEL TRAJECTE DEL RECORREGUT (del qual n´hem adjuntat dues versions). Així, es pot veure que el recorregut tindrà una longitud d´uns 10´1 Km aproximadament, a través del qual es faran sis aturades. El recorregut començarà a una alçada de 626´4 metres, a tocar del poblet de Seguers. A partir d´aquí, anirà pujant dins arribar a una alçada d´uns 704 metres, per les immediacions de Còdol – Rodon, que serà la màxima alçada de tot el recorregut de l´itinerari.

Posteriorment, anant cap a Cal Benet, el recorregut anirà baixant fins a una alçada de 528 metres, prop de la casa abans esmentada. Aquesta serrà la cota més baixa de tot el recorregut de l´itinerari. Finalment, a partir d´aquí, el recorregut anirà pujant, fins arribar de nou a l´alçada inicial de 626´4 metres e retornar a Seguers, completant així el recorregut circular

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper. També indicarem el terme municipal i la comarca on es troba.

Per d’altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número del mapa topogràfic a escala 1:50.000, on es troba situada la parada considerada. En aquesta ocasió sols utilitzarem un full, concretament el 362 (de Calaf o de Sant Joan de Vilatorrada).
_____________________________________________________________________________________

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

COLLDEFORNS i CHERTÓ, B. (1992).- La geologia del Bages. Inèdit, 430 pàgines. Sant Vicenç de Castellet

GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans, Vol.2, 547 pag. Enciclopèdia Catalana, S.A. Barcelona

ICHN (1998).- Guia d´Espais d´Interès natural del Bages. Inst. Catalana d´Hist. Nat. Centre d´Est. del Bages. 295 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J,M. (1986).- Depressió Geològica de l´Ebre, o Depressió Central Catalana?. Revista Dovella, nº 35, pp. 85-90, Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Els Minerals de Catalunya. Arxius de la Secció de Ciències, t. XCIII, 442 pag. Institut d´Estudis Catalans. Barcelona.

RIBA, O. et altri (1976).- Geografia Física dels Països Catalans, Edit. Ketres. 205 pag. Barcelona.
Waypoint

P1 CAMÍ DE SEGUERS CAP AL CÒDOL – RODON, TRENCALL DE CAL GENERÓS I DE CAL TON DE MET,

PARADA 1. CAMÍ DE SEGUERS CAP AL CÒDOL – RODON, TRENCALL DE CAL GENERÓS I DE CAL TON DE MET, (Seguers, terme municipal de Prats de Rei, comarca d´Anoia i terme municipal d´Aguilar de Segarra, comarca del Bages). (Full 362). Alçada: 659 metres. El recorregut de l´itinerari s’iniciarà per les immediacions del poble de Seguers, a la sortida del mateix, al costat de la carretereta que condueix cap a La Llavinera i cap A Calaf. En sortir del poblet, caldrà anar cap al Nord, fins a trobar el proper trencall, del qual surt el vial que condueix cap a llevant, per la dreta. Aquest vial es dirigeix cap al Còdol – Rodon, però al trobar la cruïlla (per l´esquerra) dels camins que es dirigeixen cap a Cal Generós i cap a Cal Ton del Met, farem una aturada, la primera del recorregut d´aquest itinerari. Aquesta aturada, la farem, a uns 1´2 Km de l´inici del recorregut. En aquest trajecte, hem anat trobant nivells de calcolutites i de gresos, de l´Oligocè, Aquests materials es situen a la zona d´interferència, al trànsit entre la formació Artés i la Formació Tàrrega. Aquests són els materials que apareixen pels voltants de l´aturada. Des d´aquest lloc, mirant cap al Nord, es pot gaudir d´una bona observació dels relleus situats al flanc meridional de l´Anticlinal de Súria – Serra de Castelltallat, així, es veu els relleu sobre el qual s´assenta el Castell de Boixadors Igualment, s´observen altres relleus d´aquesta alineació, fent-se arreu ben ostensibles els típics relieves en cuesta. FOTOGRAFIES 1 i 2.
Waypoint

P2 EL CÒDOL – RODON, IMMEDIACIONS DE CAL CÒDOL – RODON, CAL MONTCUNILL

PARADA 2. EL CÒDOL – RODON, IMMEDIACIONS DE CAL CÒDOL – RODON, CAL MONTCUNILL, (terme municipal d´Aguilar de Segarra, comarca del Bages). (Full 362). Alçada: 699 metres. Després d´efectuar la parada anterior, cal fer un nou recorregut pel camí que condueix cap al Còdol – Rodon, procedent de Seguers. Així, ara ens anirem desplaçant cap a llevant. Més endavant, en arribar a Cal Montcunill (o Cal Còdol – Rodon) farem una aturada. La farem a 1´5 Km de la parada anterior. En aquest trajecte, hem anat circulant per la part alta de la Serra de Còdol – Rodon, per la seva carena. Hem anat trobant afloraments dels materials continentals de la Formació Artés. Així, hem vist nivells de calcolutites i gresos rogencs. També, hem trobat paleocanals reblerts amb gresos i nivells de microconglomerats. En aquest indret, es fa palès un fragment d´un paleocanal, el qual es troba aïllat prop de la casa. FOTOGRAFIES 3 i 4.
Waypoint

P3 CAMÍ DE CAL CÒDOL – RODON A CAL TON DE LES MATES I A CAL BENET

PARADA 3. CAMÍ DE CAL CÒDOL – RODON A CAL TON DE LES MATES I A CAL BENET, (terme municipal d´Aguilar de Segarra, comarca del Bages). (Full 362). Alçada: 651 metres. Després de fer la parada anterior, cal continuar el recorregut, agafant ara el camí que surt del SE del Còdol – Rodon, que comença a baixar cap a la direcció abans esmentada, cap a Cal Ton de les Mates i cap a Cal Benet. En realitat cap al vial que uneix Castellar amb Seguers. Aquests vial primer va planejant i després baixa ràpidament. Poc després de començar a baixar fort, farem una aturada. La farem a 1´3 Km de la parada anterior. aproximadament. En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials de la Formació Artés. Així, hem vist nivells rogencs de les calcolutites i dels gresos rogencs. Tanmateix, hem anat trobant freqüents paleocanals, reblerts amb gresos i nivellets de microconglomerats. Es aquest indret, mirant cap a l´Est, podem fer una bona observació dels diferents relieves en cuesta, situats als indrets llevantins del Bages i també dels indrets propers als recorregut. Tanmateix es pot fer una bona observació de l´escombrera de l´explotació salina de Súria. FOTOGRAFIES 5 i 6.
Waypoint

P4 CRUÏLLA DEL CAMÍ DE CAL CÒDOL – RODON AMB LA PISTA CARRETERA DE CASTELLAR A SEGUERS

PARADA 4. CRUÏLLA DEL CAMÍ DE CAL CÒDOL – RODON AMB LA PISTA CARRETERA DE CASTELLAR A SEGUERS, (terme municipal d´Aguilar de Segarra, comarca del Bages). (Full 362). Alçada: 536 metres. Després de fer l´aturada anterior, cal continuar el recorregut de l´itinerari, baixant primer cap a Cal Ton de les Mates i després cap a Cal Benet. Així, aviat s´arribarà a la cruïlla amb el vial (la carretereta) que uneix Castellar amb Seguers. Molt prop de la cruïlla, anant lleugerament cap el primer poble esmentat, farem una aturada. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut poc més de 1´8 Km, tots ells de baixada, per una pista de vegades no gaire bona, força irregular; però bona i asfaltada al trajecte final. En aquest trajecte, hem anat trobant afloraments dels materials continentals que hem esmentat als trams dels recorreguts anteriors, els materials de la Formació Artés, que en aquests indrets pertanyen a l´Oligocè. Així, hem vist nivells de calcolutites i de gresos de tonalitats rogenques. FOTOGRAFIA 7. També hem anat trobant freqüents paleocanals, com el que es situa a l´indret de la parada, a tocar del vial de Castellar a Seguers. Aquest paleocanal es troba reblert amb gresos i nivellets de microconglomerats. FOTOGRAFIA 8.
Waypoint

P5 CAMÍ – CARRETERA DE CASTELLAR A SEGUERS. IMMEDIACIONS DEL LIMIT COMARCAL I MUNICIPAL

PARADA 5. CAMÍ – CARRETERA DE CASTELLAR A SEGUERS. IMMEDIACIONS DEL LIMIT COMARCAL I MUNICIPAL, (Seguers, terme municipal de Prats de Rei, comarca d´Anoia). (Full 362). Alçada: 551 metres. Després de fer la parada anterior, ara cal continuar el recorregut cap a ponent, passant primer per les immediacions de Cal Benet i seguint després cap el petit poble de Seguers. Més endavant, arribarem a les immediacions del límit municipal (entre els actuals termes municipals d´Aguilar de Segarra i de Prats del Rei, que alhora es també el límit comarcal entre el Bages i l´Anoia; tot i que els dos casos aquests municipis són de l´Alta Segarra. Aquest límit és prou clar, ja que canvia el ferm del vial que anem seguint. Just despès del límit, farem l´aturada, a uns 1´5 Km de la parada anterior, poc més u menys. En aquest trajecte. Hem continuat trobant afloraments dels materials continentals, de tonalitats rogenques, els quals pertanyen a la Formació Artés i a l´Oligocè, per aquests indrets. Així, hem vist nivells de calcolutites i de gresos, de tonalitats rogenques. Com en altres trams del recorregut, hem trobat diversos paleocanals, com els que es troben poc despès de sobrepassar Cal Benet. FOTOGRAFIES 9 i 10. Un altre d´aquests paleocanals, és el que es situa molt prop del límit municipal i comarcal, a l´antic terme de Seguers (Prats de Rei). El paleocanal es troba reblert amb gresos i nivellets de conglomerats. FOTOGRAFIES 11 i 12.
Waypoint

P6 TEULERIA DE SEGUERS, IMMEDIACIONS DEL REGUER DE L´HORT DE LA CASETA

PARADA 6 - CONDICIONAL. TEULERIA DE SEGUERS, IMMEDIACIONS DEL REGUER, (Seguers, terme municipal de Prats de Rei, comarca d´Anoia). (Full 362). Alçada: 608 metres. Després d´efectuar la parada anterior, cal efectuar un nou recorregut, anant cap a ponent, amb la intenció d´arribar al llogarret de Seguers. Així, anirem remuntant el Reguer del Sanç (o de Seguers). Més endavant, arribarem a l´aiguabarreig amb el Reguer de l´Hort de la Caseta, que hi arribarà per la nostra esquerra. Immediatament després, trobarem un camí per l´esquerra que ens durà cap al paratge on hi ha la teuleria. Per aquest indret farem una aturada. La farem a uns 1´9 Km de la parada anterior. En aquest trajecte, hem continuat trobant afloraments dels materials cenozoics de l´Oligocè, els quals pertanyen a la Formació Artés. Aquests materials són continentals i tenen coloracions rogenques. Així, hem anat trobant nivells de calcolutites i de gresos de tonalitats rogenques. Tanmateix hem trobat paleocanals, entre els materials anteriors. En aquest recorregut, en alguns trams s´han fet força palesos els nivells dels gresos, cap a 1 Km de la parada anterior. FOTOGRAFIES 13 i 14. Tot i així, no ens ha estat possible arribar fins a l´indret on es troba la teuleria; tot i que l´hem vist. En efecte, es troba aigües amunt del Reguer de l´Hort de la Caseta, per la seva riba esquerra, en sentit ascendent; però es troba en una zona amb molta vegetació, molt difícil de travessar.
Waypoint

P7 NECRÓPOLIS DE SEGUERS, AFLORAMENTS DE PALEOCANALS AL CAMÏ VELL DE LES COLOMINES

PARADA 7. NECRÓPOLIS DE SEGUERS, AFLORAMENTS DE PALEOCANALS, (Seguers, terme municipal de Prats de Rei, comarca d´Anoia). (Full 362). Alçada: 627 metres. Després d´efectuar la parada anterior, cal continuar el recorregut d´aquest itinerari, amb la intenció d´arribar fins al proper llogarret de Seguers. Mes endavant, hi arribarem; però en arribar-hi, ens caldrà anar cap als enterraments propers. Així, anirem cap el camí de les Colomines. Poc després d´agafar-ho, en un planell situat a la dreta del camí, farem una aturada. La farem a uns 0´7 Km de la parada anterior. En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials cenozoics de l´Oligocè, que hem anat trobant al llarg de tot el recorregut d´aquest itinerari. Així, hem anat veient aflorament dels materials continentals de la Formació Artés. Aquests materials de tonalitats rogenques, es troben constituïts per nivells de calcolutites i de gresos d´aquests tonalitats. Ocasionalment, també hem anat trobant paleocanals entre aquests nivells acabats d´esmentar, Aquests paleocanals es troben reblerts per gresos i també per nivellets de conglomerats. Un d´aquests paleocanals es fa força evident pel subsòl sobre el qual es sustenta part del poble. Per d´altra banda, en arribar l poble es fan força evidents els plafons indicatius de l´existència d´uns enterraments. Aquests es troben situats sobre els paleocanals, en ser aquests materials més durs, Així, un d´aquests paleocanals es troba a tocar del camí que es dirigeix cap a les Coromines. En aquest paleocanals, es fa força vident l´existència de diferents tombes. FOTOGRAFIES15 i 16,

1 comentario

 • Foto de 100_PEUS

  100_PEUS 8 jun. 2021

  He realizado esta ruta  verificado  Ver más

  UNA BONA RUTA, AMB UNS INDRETS CURIOSOS

Si quieres, puedes o esta ruta