Tiempo  una hora 18 minutos

Coordenadas 805

Fecha de subida 30 de junio de 2020

Fecha de realización junio 2020

 • Valoración

   
 • Información

   
 • Fácil de seguir

   
 • Entorno

   
-
-
454 m
241 m
0
2,3
4,7
9,34 km

Vista 767 veces, descargada 81 veces

cerca de Artana, Valencia (España)

El temps per a realitzar la ruta és de 3:30 h anant a un ritme tranquil. Haurem de sumar el temps que vulguem dedicar a explorar cada zona. // El tiempo para realizar la ruta es de 3:30 h yendo a un ritmo tranquilo. Tendremos que sumar el tiempo que queramos dedicar a explorar cada zona.

UN POC MÉS D'INFORMACIÓ SOBRE ELS PUNTS D'INTERÉS QUE TROBAREM: // UN POCO MÁS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE INTERÉS QUE ENCONTRAREMOS:

-FORN DE CALÇ: Els forns de calç són construccions utilitzades per a la transformació de pedres calcàries en calç. Això s'aconseguia exposant durant més de 24 hores les pedres a temperatures molt altes dins d'aquests forns. Passades les 24-48 hores destapaven el forn i les pedres s'havien fet blanques, i ja estaven llestes per a triturar-les i aconseguir calç. La calç és la pintura tradicional de les nostres cases, però a més a més, també era un material de construcció excel·lent per a la realització de morter de calç. Les seues propietats eren: Ser el millor aïllant i impermeabilitzant contra l'aigua, i també per ser un anti fongs molt potent, és a dir, eliminava tots aquells organismes orgànics. //
-HORNO DE CAL: Los hornos de cal son construcciones utilizadas para la transformación de piedras calcáreas en cal. Esto se conseguía exponiendo, durante más de 24 horas, las piedras a temperaturas muy altas dentro de estos hornos. Pasadas las 24-48 horas se destapaba el horno y las piedras se habían hecho blancas, y ya estaban listas para ser trituradas y obtener cal. La cal es la pintura tradicional de nuestras casas, pero también era un material excelente de construcción para la realización de mortero de cal. Sus propiedades eran: Ser el mejor aislante e impermeabilizante, y a su vez ser fungicida, es decir eliminaba todos aquellos organismos orgánicos.

-COVA DEL TINENT: Cova a manera de sala, utilitzada per a guardar el bestiar. La sala que constitueix tota la cavitat té uns 12 metres de longitud. En la seua part final posseeix un mur natural que parteix la sala. Aquest mur posseeix un finestral; darrere del qual hi ha una xicoteta cavitat que posseeix 2 metres de profunditat. //
-CUEVA DEL TENIENTE: Cueva a modo de sala, utilizada para guardar el ganado. La sala que constituye toda la cavidad tiene unos 12 metros de longitud. En su parte final posee un muro natural que parte la sala. Este muro posee un ventanal, detrás del cual hay una pequeña cavidad que posee 2 metros de profundidad.

-PEDRES CAVALLERES: Són pedres que degut a la diferent velocitat d’erosió entre la part inferior i superior es queden equilibrades damunt d’altres pedres creant un efecte d’ingravidesa. Podem trobar a simple vista les dues que queden actualment. Existeixen fotos antigues on es veu una tercera pedra, però amb el pas del temps va acabar caient al barranc. Gràcies a la “màgia” que genera l’equilibri de les pedres cavalleres, en la prehistoria es consideraven com a llocs sagrats, on es duien a terme els rituals per purificar l’ànima dels qui havien marxat, per aquesta raó podem observar altres grans pedres amb una concavitat en la part superior. //
-PIEDRAS CABALLERAS: Son piedras que debido a la diferente velocidad de erosión entre la parte inferior y superior se quedan equilibradas encima otras piedras, creando un efecto de ingravidez. Podemos encontrar a simple vista las dos que quedan actualmente. Existen fotos antiguas donde se ve una tercera piedra, que con el paso del tiempo acabó cayendo al barranco. Gracias a la “magia” que genera el equilibrio de las piedras caballeras, en la prehistoria se consideraban como lugares sagrados, donde se llevaban a cabo los rituales para purificar el alma de quienes habían marchado, por esta razón podemos observar otras grandes piedras con una concavidad en la parte superior.

-PENYA MIG DIA: És la gran paret de pedra que veiem des de la cova del tinent i s’anomena així perquè el sol l’il·lumina quan és migdia, pujarem dalt per a tindre unes grans vistes de la plana. // -PEÑA MEDIO DIA: Es la gran pared de piedra que vemos desde la cueva del Teniente y se denomina así porque el solo la ilumina cuando es mediodía, subiremos arriba para tener unas buenas vistas de la Plana.

-COVA DEL TRONC: Cova sepulcral d'època pre ibèrica. S'ha trobat ceràmica del Bronze i grans de collaret. Posteriorment s’utilitzava per a guardar el bestiar, ja que és una cova molt amplia. A la part final existeix un forat per on es pot accedir a les zones inferiors, que arriben a una profunditat màxima de 65 metres. NO ES ACONSELLABLE BAIXAR PER AQUEST FORAT, JA QUE ÉS NECESSARI ACCEDIR-HI AMB MATERIAL TÈCNIC I TINDRE EXPERIÈNCIA. //
-CUEVA DEL TRONCO: Cueva sepulcral de época pre ibérica. Se ha encontrado cerámica del Bronce y granos de collar. Posteriormente se utilizaba para guardar el ganado, puesto que es una cueva muy amplía. En la parte final existe un agujero por donde se puede acceder en las zonas inferiores, que llegan a una profundidad máxima de 65 metros. NO ES ACONSEJABLE BAJAR POR ESTE AGUJERO, PUESTO QUE ES NECESARIO ACCEDER CON MATERIAL TÉCNICO Y TENER EXPERIENCIA.

-CASETA DE LLOM DE GAT: Data del segle XVIII. Segons conta la gent més gran d’Artana, era el lloc on portaven als leprosos perquè no contagiaren a la gent del poble. Els deixaven el menjar i l’aigua lluny de la caseta perquè pogueren anar a arreplegar-lo sense perill de contagi. //
-CASETA DE LOMO DE GATO: Data del siglo XVIII. Según cuenta la gente mayor de Artana, era el lugar donde llevaban a los leprosos para que no contagiaran a la gente del pueblo. Les dejaban la comida y el agua lejos de la caseta para que pudieran ir a recogerlo sin peligro de contagio.

A L'ENLLAÇ DE BAIX (Ver más) PODREU DESCARREGAR UN PDF AMB ALTRES RUTES PER ARTANA.(Sols accedint des del navegador, en l'app no apareix.) // EN EL ENLACE DE DEBAJO (Ver más) PODRÉIS DESCARGAR UN PDF CON OTRAS RUTAS POR ARTANA.(Solo accediendo desde el navegador, en la app no aparece.)

Ver más external

Museo

INICI DE LA RUTA // INICIO DE LA RUTA

Començarem des del museu de la mineria i eixirem del poble en direcció Castelló, al passar la gasolinera veurem un passeig indicat amb una vorera de color roig. Seguirem aquest passeig deixant a l'esquerra la carretera fins que el camí es desvie a la dreta per una xicoteta baixada. Deixarem el passeig i continuarem recte. Des d'aquest punt ja es veurà la indicació cap a la Mina 800. Travessarem la carretera amb compte i pujarem per un camí asfaltat que als 5 metres desapareix i ens porta a un antic corral. // Empezaremos desde el museo de la minería y saldremos del pueblo en dirección Castellón, al pasar la gasolinera veremos un paseo indicado con una acera de color rojo. Seguiremos este paseo dejando a la izquierda la carretera hasta que el camino se desvíe a la derecha por una pequeña bajada. Dejaremos el paseo y continuaremos recto. Desde este punto ya se verá la indicación hacia la Mina 800. Atravesaremos la carretera con cuidado y subiremos por un camino asfaltado que a los 5 metros desaparece y nos lleva a un antiguo corral.
Ruinas

FORN DE CALÇ // HORNO DE CAL

Anirem cap a l'esquerra cap a un antic forn de calç que es va restaurar fa uns anys. En aquest forn es cremava la pedra calcària. Es creava una reacció química de la que s'obtenia la calç viva, que es gastava per a construir o emblanquinar les parets. Després tornarem al corral per a seguir el camí. // Iremos hacia la izquierda hacia un antiguo horno de cal que se restauró hace unos años. En este horno se quemaba la piedra calcárea. Se creaba una reacción química de la que se obtenía la cal viva, que se utilizaba para construir o encalar las paredes. Después volveremos al corral para seguir el camino.
Ruinas

CORRAL I ABEURADOR // CORRAL Y ABREVADERO

Es tracta d'un gran corral on antigament es guardava el ramat. Enfront del corral hi ha un abeurador on els animals podien beure. Continuarem el camí cap amunt, seguint els pilons de pedres. Aquest camí era un antic assegador per on es portava el ramat entre dues parets de pedra per a que no es dispersara ni es perdera. // Se trata de un gran corral donde antiguamente se guardaba el ganado. Enfrente al corral hay un abrevadero donde los animales podían beber. Continuaremos el camino hacia arriba, siguiendo los pilones de piedras. Este camino era un antiguo azagador por donde se llevaba el ganado entre dos paredes de piedra para que no se dispersara ni se perdiera.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

L'assegador ens portarà a una pista. Seguirem cap a l'esquerra per la pista, en direcció ascendent. // El azagador nos llevará a una pista. Seguiremos hacia la izquierda por la pista, en dirección ascendente.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Seguint la pista cap amunt aquesta acaba en un olivar, abans d'entrar a l'olivar veurem a l'esquerra un sender que comença amb uns grans escalons fets amb pedres. Continuarem per allí. // Siguiendo la pista hacia arriba, esta acaba en un huerto de olivos, antes de entrar al huerto veremos a la izquierda un sendero que empieza con unos grandes escalones hechos con piedras. Continuaremos por allí.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Als 60 metres de començar el sender ens trobarem una bifurcació, seguirem per l'esquerra i començarem a baixar. El camí de la dreta serà pel que tornarem al poble el final de la ruta. // A los 60 metros de empezar el sendero nos encontraremos una bifurcación, seguiremos por la izquierda y empezaremos a bajar. El camino de la derecha será por el que volveremos al pueblo el final de la ruta.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Baixarem pel sender fins que s'acabe i ens deixe a una pista. Continuarem cap a l'esquerra per aquesta pista uns 50 metres. // Bajaremos por el sendero hasta que se acabe y nos deje en una pista. Continuaremos hacia la izquierda por esta pista unos 50 metros.
Intersección

DESVIAMENT A LA DRETA // DESVÍO A LA DERECHA

Després de recórrer 50 metres per la pista continuarem per un sender que comença a la nostra dreta i puja cap a la montanya. // Después de recorrer 50 metros por la pista continuaremos por un sendero que empieza a nuestra derecha y sube hacia la montaña.
Intersección

DESVIAMENT RECTE // DESVÍO RECTO

Després de recórrer uns 700 metres pel sender arribarem a un clar on seguirem recte per començar a baixar a poc a poc. A la nostra esquerra veurem un pi amb tres cartells, seguirem en direcció cova del tinent. // Después de recorrer unos 700 metros por el sendero llegaremos a un claro donde seguiremos recto para empezar a bajar poco a poco. A nuestra izquierda veremos un pino con tres carteles, seguiremos en dirección cova del teniente.
Intersección

DESVIAMENT A LA DRETA // DESVÍO A LA DERECHA

Aproximadament 400 metres després apareixerà un vallat metàl·lic a la part esquerra del camí, anirem vorejant-lo fins a arribar a uns antics corrals on el bosc desapareix i hi ha un gran clar. Quan arribem a l'altura de la primera paret de la construcció girarem a la dreta per a començar a baixar. // Aproximadamente 400 metros después aparecerá un vallado metálico en la parte izquierda del camino, iremos bordeándolo hasta llegar a unos antiguos corrales donde el bosque desaparece y hay un gran claro. Cuando llegemos a la altura de la primera pared de la construcción giraremos a la derecha para empezar a bajar.
Cueva

COVA DEL TINENT // CUEVA DEL TENIENTE

Continuant per el sender trobarem la cova a la dreta del camí, es pot entrar dins sense cap perill. Davant de la cova vorem unes pedres que tenen una concavitat a la part superior on antigaent es feien sacrificis. A l'altre costat de barranc vorem la Penya Mig Dia // Continuando por el sendero encontraremos la cueva a la derecha del camino, se puede entrar dentro sin ningún peligro. Ante la cueva veremos unas piedras que tienen una concavidad a la parte superior donde antiguamente se hacían sacrificios. Al otro lado del barranco veremos la Penya Mig Dia.
Yacimiento arqueológico

PEDRES CAVALLERES // PIEDRAS CABALLERAS

A 10 metres de la cova, en la part superior del camí veurem dues pedres cavalleres, impressiona l'efecte que creen, ja que pareixen posades amb una grua, però són totalment naturals. // A 10 metros de la cueva, en la parte superior del camino veremos dos piedras caballeras, impresiona el efecto que crean, ya que paren puestas con una grúa, pero son totalmente naturales.
Yacimiento arqueológico

PEDRA CAVALLERA // PIEDRA CABALLERA

Després de veure la cova seguirem recte i començarem a pujar per l'altre costat del barranc, on passarem al costat d'una altra pedra cavallera enorme, que podrem veure des de baix i des de dalt. Durant tota la pujada podrem veure dalt de nosaltres la Penya Mig Dia. // Después de ver la cueva seguiremos recto y empezaremos a subir por el otro lado del barranco, donde pasaremos junto a otra piedra caballera enorme, que podremos ver desde debajo y desde arriba. Durante toda la subida podremos ver encima de nosotros la Peña Mig Día.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Passarem l'última pedra cavallera i seguirem pujant per a eixir del barranc per dalt de la cova del tinent. Un quilòmetre després trobarem un encreuament on ens dirigirem cap a l'esquerra per anar cap a la cova del tronc. Als pocs metres apareixerà a la nostra esquerra una impressionant panoràmica de la Plana. // Pasaremos la última piedra caballera y seguiremos subiendo para salir del barranco por encima de la cueva del teniente. Un kilómetro después encontraremos un cruce donde nos dirigiremos hacia la izquierda para ir hacia la Cueva del Tronco. A los pocos metros aparecerá a nuestra izquierda una impresionante panorámica de la Plana.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Continuarem uns 300 metres fins a arribar a una señalitzacio vertical. Seguirem uns 50 metres més fins arribar a la Cova del Tronc. Després tornarem a aquest punt per a continuar la ruta. // Continuaremos unos 300 metros hasta llegar a una señalización vertical. Seguiremos unos 50 metros más para llegar a la Cueva del Tronco. Después volveremos a este punto para continuar la ruta.
Intersección

COVA DEL TRONC // CUEVA DEL TRONCO

Després de recórrer 50 metres ens trobarem el final del camí, amb un mirador espectacular i un cartell informatiu. La cova quedarà a la nostra dreta, té una gran entrada i es mol fàcil circular per ella, amb compte de caure pel forat que hi ha a la part final de la cova. És un bon lloc per a menjar i repondre forces. Després desfarem el camí (50 metres) per arribar a la senyalització vertical i seguir en direcció Senda la Serra. // Después de recorrer 50 metros nos encontraremos el final del camino, con un mirador espectacular y un cartel informativo. La cueva quedará a nuestra derecha, tiene una gran entrada y es muy fácil circular por ella, con cuidado de caer por el agujero que hay a la parte final de la cueva. Es un buen lugar para comer y reponer fuerzas. Después desharemos el camino (50 metros) para llegar a la señalización vertical y seguir en dirección Senda la Sierra.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

200 metres després d'agafar la senda La Serra veurem a la part esquerra un sender marcat amb un munt de pedres. Si l'agafem ens portarà dalt de la Penya Mig Dia. // 200 metros después de coger la senda La Sierra veremos en la parte izquierda un sendero marcado con un montón de piedras. Si lo cogemos nos llevará encima de la Peña Mig Día.
Panorámica

PENYA MIG DIA // PEÑA MIG DIA

Una vegada arribem al final del sender estarem damunt de la penya i tindrem unes espectaculars vistes de la Plana. Desfarem el sender per a arribar novament a la senda La Serra i continuar en la direcció que portàvem anteriorment. (S'ha evitat col·locar cap foto per a què pugues descobrir les vistes tu mateix). // Una vez llegamos al final del sendero estaremos encima de la peña y tendremos unas espectaculares vistas de la Plana. Desharemos el sendero para llegar nuevamente a la senda La Serra y continuar en la dirección que llevábamos anteriormente.(Se ha evitado colocar ninguna foto para qué puedas descubrir las vistas tú mismo).
Intersección

DESVIAMENT RECTE // DESVÍO RECTO

Seguint per la senda de La Serra ens trobarem una altra senyalització vertical. En aquesta ocasió seguirem la direcció Caseta de llom de Gat. Veurem un munt de pedres dalt d'una paret, seguirem el camí i començarem a baixar ribassos, la senda té un desnivell prou fort, per això cal baixar amb compte. // Siguiendo por la senda de La Sierra nos encontraremos otra señalización vertical. En esta ocasión seguiremos la dirección Caseta de Llom de Gat. Veremos un montón de piedras encima de una pared, seguiremos el camino y empezaremos a bajar ribazos, la senda tiene un desnivel basta fuerte, por eso hay que bajar con cuidado.
Ruinas

CASETA DE LLOM DE GAT // CASETA DE LOMO DE GATO

Després de baixar uns 10 o 12 bancals veurem unes escaletes, les baixarem i allí trobarem la caseta. Es tracta d'una construcció xicoteta en forma d'arc i d'uns 2 metres de fondària. Després tornarem a pujar fins a la senyalització vertical i continuarem en direcció Artana. La senda que agafarem es diu Les Palmeretes, però dalt encara no està marcada amb aquest nom. Començarem a baixar cap al poble. // Después de bajar unos 10 o 12 bancales veremos unas escaleras, las bajaremos y allí encontraremos la caseta. Se trata de una construcción pequeña en forma de arco y de unos 2 metros de profundidad. Después volveremos a subir hasta la señalización vertical y continuaremos en dirección Artana. La senda que cogeremos se llama Les Palmeretes, pero arriba todavía no está marcada con este nombre. Empezaremos a bajar hacia el pueblo.
Intersección

DESVIAMENT RECTE // DESVÍO RECTO

Quan acabem de baixar la senda de Les Palmeretes arribarem a una pista, però la creuarem perpendicularment i seguirem baixant pel mateix sender. // Cuando acabemos de bajar la senda de Les Palmeretes llegaremos a una pista, pero la cruzaremos perpendicularmente y seguiremos bajando por el mismo sendero.
Intersección

FI DE LA RUTA // FINAL DE LA RUTA

Seguint per el sender pasarem per el costat d'un hort d'oliveres que ens quedarà a l'esquerra. Aquest hort es el que hem vist al principi de la ruta, així que vorejant aquest hort apareixerem a la pista. Sols tindrem que baixar per aquesta pista i tornarem al poble. // Siguiendo el sendero pasaremos por el lado de un huerto de olivos que nos quedará a la izquierda. Este huerto es el que hemos visto al principio de la ruta, así que bordeando este huerto apareceremos en la pista. solo tendremos que bajar por esta pista y volveremos al pueblo.

4 comentarios

 • Foto de mojito007

  mojito007 27-oct-2020

  Muchas gracias Marcoartana por compartir esta ruta.
  Muy bonita al hacerse casi todo el recorrido por sendas y con vistas preciosas. 👍

 • Foto de marcoartana

  marcoartana 31-oct-2020

  Gracias por el comentario, espero que hayas disfrutado la ruta :)

 • Foto de juangarcia11

  juangarcia11 31-dic-2020

  He realizado esta ruta  verificado  ver detalle

  Ruta muy bonita, sendas muy limpias y de poca dificultad, fácil de seguir y con vistas impresionantes sobre todo desde la Peña Migdia, las cuevas son muy bonitas, en resumen ruta muy interesante

 • Foto de marcoartana

  marcoartana 31-dic-2020

  Gracias por la valoración, espero que hayas disfrutado :)

Si quieres, puedes o esta ruta