Tiempo  2 horas

Coordenadas 1057

Fecha de subida 22 de junio de 2020

Fecha de realización junio 2020

-
-
599 m
251 m
0
2,9
5,8
11,6 km

Vista 284 veces, descargada 17 veces

cerca de Artana, Valencia (España)

El temps per a realitzar la ruta és de 4:30 h anant a un ritme tranquil. Haurem de sumar el temps que vulguem dedicar a explorar cada zona. // El tiempo para realizar la ruta es de 4:30 h yendo a un ritmo tranquilo. Tendremos que sumar el tiempo que queramos dedicar a explorar cada zona.

AQUESTA RUTA ESTARÀ TANCADA DES DE MAIG A JULIOL PER A NO MOLESTAR A LES AUS QUE FAN NIU EN LA PENYA. // ESTA RUTA ESTARÁ CERRADA DESDE MAYO A JULIO PARA NO MOLESTAR A LAS AVES QUE HACEN NIDO EN LA PEÑA.


UN POC MÉS D'INFORMACIÓ SOBRE ELS PUNTS D'INTERÉS QUE TROBAREM: // UN POCO MÁS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE INTERÉS QUE ENCONTRAREMOS:

-CLOTXÓ DE PAU: Es tracta d’una concavitat escarbada en la roca i coberta amb una cúpula de pedres. La seua funció era arreplegar i emmagatzemar l’aigua de pluja. Es construïa en zones d’ombra per a evitar que s’evaporara el líquid. //
-CLOCHÓN DE PAU: Se trata de una concavidad excavada en la roca y cubierta con una cúpula de piedras. Su función era recoger y almacenar el agua de lluvia. Se construía en zonas de sombra para evitar que se evaporara el líquido.

-CARBONERES: El lloc de la carbonera, era un punt lliure de vegetació dins del bosc fent una replaça d’entre 4 i 6 metres de diàmetre; al perímetre es posaven pedres.
A continuació es preparava la llenya tallada verda, la qual podia ser de surera, roure, carrasca o garrofera. La llenya es posava a la carbonera damunt de les pedres. A la part de baix es posaven troncs grossos que després sostingueren branques més menudes fent barraca.
A continuació es feia un ribàs d’un metre aproximadament en tot el perímetre per aguantar la terra, deixant uns forats a la part més baixa que permetien respirar al foc. Seguidament es cobria tota la llenya de brossa i a continuació es tapava amb terra, deixant una obertura dalt d’uns 50 cm al mig, anomenada la flor.
L’encesa es feia de dalt per avall des de la flor, on es posava rames seques i menudes per facilitar la primera combustió. Aquesta es podia iniciar amb un menat d’argelagues seques o tirant brases enceses. Una vegada ben encesa es tapaven i obrien les entrades d’aire per a controlar la combustió. Se sabia l’estat de la carbonera gràcies al color del fum que emetia.
El foc, si la carbonera era gran, estava en combustió durant 8 o 10 dies, restant el carboner allí permanent nit i dia, habitant una modesta caseta que prèviament havien construït per fer més còmoda l’estada. Aquesta és una activitat antiquíssima i de gran importància per Artana. //
-CARBONERAS: El lugar de la carbonera, era un punto libre de vegetación dentro del bosque haciendo una esplanada de entre 4 y 6 metros de diámetro; al perímetro se posaban piedras.
A continuación se preparaba la leña cortada verde, la cual podía ser de alcornoque, roble, carrasca o algarrobo. La leña se posaba a la carbonera encima de las piedras. A la parte de bajo se posaban troncos gordos que después sostuviera ramas más pequeñas haciendo barraca.
A continuación se hacía un ribazo de un metro aproximadamente en todo el perímetro para aguantar la tierra, dejando unos agujeros a la parte más baja que permitían respirar al fuego. Seguidamente se cubría toda la leña de basura y a continuación se tapaba con tierra, dejando una apertura arriba de unos 50 cm en medio, denominada la flor.
El encendido se hacía de arriba por abajo desde la flor, donde se ponía ramas secas y pequeñas para facilitar la primera combustión. Esta se podía iniciar con un dirigido de aulagas secas o echando brasas encendidas. Una vez muy encendida se tapaban y abrían las entradas de aire para controlar la combustión. Se sabía el estado de la carbonera gracias al color del humo que emitía.
El fuego, si la carbonera era grande, estaba en combustión durante 8 o 10 días, restando el carbonero allí permanente noche y día, habitando una modesta caseta que previamente habían construido para hacer más cómoda la estancia. Esta es una actividad antiquísima y de gran importancia por Artana.

-PENYA L’ÀGUILA: Aquesta és una impressionant penya visible des de gran part de La Plana on solen fer el niu i criar algunes aus de rapinya. //
-PEÑA EL ÁGUILA: Esta es una impresionante peña visible desde gran parte de La Plana donde suelen hacer el nido y criar algunas aves de presa.

A L'ENLLAÇ DE BAIX (Ver más) PODREU DESCARREGAR UN PDF AMB ALTRES RUTES PER ARTANA.(Sols accedint des del navegador, en l'app no apareix.) // EN EL ENLACE DE DEBAJO (Ver más) PODRÉIS DESCARGAR UN PDF CON OTRAS RUTAS POR ARTANA.(Solo accediendo desde el navegador, en la app no aparece.)

Ver más external

Museo

INICI DE LA RUTA // INICIO DE LA RUTA

Començarem la ruta des del museu de la mineria, anirem pel carrer de la Vall d'Uixó fins a arribar al final, girarem a l'esquerra i després a la dreta per a seguir en la mateixa direcció pel carrer Borriana. A l'arribar al final del carrer girarem a l'esquerra per l'avinguda Jaume I. Als pocs metres veurem a la nostra dreta un camí formigonat, seguirem per allí. // Empezaremos la ruta desde el museo de la minería, iremos por la calle de la Vall d'Uixó hasta llegar al final, giraremos a la izquierda y después a la derecha para seguir en la misma dirección por la calle Burriana. Al llegar al final de la calle giraremos a la izquierda por la avenida Jaime I. A los pocos metros veremos a nuestra derecha un camino hormigonado, seguiremos por allí.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Als pocs metres d'agafar el camí formigonat trobarem una bifurcació, seguirem pel camí de l'esquerra. // A los pocos metros de coger el camino hormigonado encontraremos una bifurcación, seguiremos por el camino de la izquierda.
Intersección

DESVIAMENT A LA DRETA // DESVÍO A LA DERECHA

Uns 300 metres després arribarem a un nou encreuament de camins, en aquesta ocasió seguirem cap a la dreta en direcció Mines de la Font del Ferro. // Unos 300 metros después llegaremos a un nuevo cruce de caminos, en esta ocasión seguiremos hacia la derecha en dirección Mines de la Font del Ferro.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Al final d'una recta trobarem una nova bifurcació, en aquesta ocasió no farem cas a la senyalització vertical i seguirem per l'esquerra. El camí de la dreta serà per on tornarem més tard cap al poble. // Al final de una recta encontraremos una nueva bifurcación, en esta ocasión no haremos caso a la señalización vertical y seguiremos por la izquierda. El camino de la derecha será por donde volveremos más tarde hacia el pueblo.
Intersección

DESVIAMENT A LA DRETA // DESVÍO A LA DERECHA

Començarem a pujar fins a arribar a un encreuament de camins on hi ha una gran esplanada. Girarem cap a la dreta i continuarem recte creuant l'esplanada. Seguirem les indicacions de la senyalització vertical. Artana Turística (Mina 800). // Empezaremos a subir hasta llegar a un cruce de caminos donde hay una gran explanada. Giraremos hacia la derecha y continuaremos recto cruzando la explanada. Seguiremos las indicaciones de la señalización vertical. Artana Turística (Mina 800).
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Al final de l'esplanada veurem un camí a la nostra esquerra. Buscarem un cartell enganxat en un pi amb l'indicació "Senda el Puntal". Pujarem per aquest camí fins que acabe. // Al final de la explanada veremos un camino a nuestra izquierda. Buscaremos un cartel enganchado en un pino con la indicación "Senda el Puntal". Subiremos por este camino hasta que acabe.
Intersección

DESVIAMENT A LA DRETA // DESVÍO A LA DERECHA

Pujarem per un camí amb formigó, però molt trencat. A l'arribar dalt veurem una indicació de color blau i taronja. Seguirem cap a la dreta per una senda que va cap a un pinar. // Subiremos por un camino con hormigón, pero muy roto. Al llegar arriba veremos una indicación de color azul y naranja. Seguiremos hacia la derecha por una senda que va hacia un pinar.
Ruinas

CLOTXÓ DE PAU // CLOCHÓN DE PAU

Després de 500 metres caminant per la senda trobarem el clotxó de Pau. Seguirem pujant per la senda. // Después de 500 metros andando por la senda encontraremos el clochón de Pau. Seguiremos subiendo por la senda.
Intersección

DESVIAMENT RECTE // DESVÍO RECTO

Pocs metres després trobarem un encreuament de sendes, seguirem recte en direcció "Puntal Artana". // Pocos metros después encontraremos un cruce de sendas, seguiremos recto en dirección "Puntal Artana".
Intersección

DESVIAMENT A LA DRETA // DESVÍO A LA DERECHA

Pujarem per un camí empedrat fins que el terra es torne de color roig. Ens trobarem en el colladet roig. Continuarem per la dreta per a seguir pujant. // Subiremos por un camino empedrado hasta que el suelo se vuelva de color rojo. Nos encontraremos en el "colladet roig". Continuaremos por la derecha para seguir subiendo.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Als 50 metres ens haurem de fixar a la nostra esquerra, trobarem una senda marcada amb un munt de pedres. Continuarem per aquesta senda. // A los 50 metros nos tendremos que fijar a nuestra izquierda, encontraremos una senda marcada con un montón de piedras. Continuaremos por esta senda.
Intersección

DESVIAMENT A LA DRETA // DESVÍO A LA DERECHA

350 metres després, trobarem una bifurcació amb un pi al mig que té dos cartells amb indicacions. Seguirem per la dreta en direcció "Penya l'Àguila - Carboneres". // 350 metros después, encontraremos una bifurcación con un pino en medio que tiene dos carteles con indicaciones. Seguiremos por la derecha en dirección "Peña l'Àguila - Carboneres".
Panorámica

PENYA L'ÀGUILA // PEÑA EL ÁGUILA

Caminarem uns 700 metres fins a arribar a la penya, si volem pujar dalt, continuarem cap a l'esquerra. Amb molt de compte, ja que és una zona molt exposada. Després tornarem enrere i continuarem pujant cap a la dreta. // Andaremos unos 700 metros hasta llegar a la peña, si queremos subir arriba, continuaremos hacia la izquierda. Con mucho cuidado, puesto que es una zona muy expuesta. Después volveremos atrás y continuaremos subiendo hacia la derecha.
Ruinas

CARBONERA // CARBONERA

200 metres després de la penya trobarem una esplanada amb una caseta xicoteta. Ens trobem en una carbonera. Durant el camí hem anat passant per altres, però eren més menudes i estan cobertes de vegetació. Aquesta és la millor conservada, ja que encara té la caseta. Des de aquest punt també tindrem unes vistes molt boniques. // 200 metros después de la peña encontraremos una explanada con una caseta pequeña. Nos encontramos en una carbonera. Durante el camino hemos ido pasando por otras, pero eran más pequeñas y están cubiertas de vegetación. Esta es la mejor conservada, puesto que todavía tiene la caseta. Desde este punto también tendremos unas vistas muy bonitas.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Creaurem la carbonera i seguirem recte. El camí començarà a baixar fins portar-nos a una replaça. En aquest punt podem anar cap al Puntal, però nosaltres seguirem per l'esquerra en direcció "Pista el Racó". Baixarem amb compte, ja que el principi de la senda té un fort desnivell. // Cruzaremos la carbonera y seguiremos recto. El camino empezará a bajar hasta llevarnos a una replaza. En este punto podemos ir hacia el Puntal, pero nosotros seguiremos por la izquierda en dirección "Pista el Racó". Bajaremos con cuidado, puesto que el principio de la senda tiene un fuerte desnivel.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

La senda ens portara fins a una pista. Al arribar girarem a l'esquerra i seguirem baixant fins arribar a una zona amb formigo. // La senda nos llevara hasta una pista. Al llegar giraremos a la izquierda y seguiremos bajando hasta llegar a una zona con hormigón.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Baixarem per la pista durant 1,5 quilòmetres fins a trobar una zona amb formigó. Veurem a l'esquerra una senda que comença a pujar, seguirem per allí. // Bajaremos por la pista durante 1,5 kilómetros hasta encontrar una zona con hormigón. Veremos a la izquierda una senda que empieza a subir, seguiremos por allí.
Intersección

DESVIAMENT A L'ESQUERRA // DESVÍO A LA IZQUIERDA

Seguint per la senda arribarem a una esplanada, seguirem per l'esquerra i començarem a pujar. Seguirem la senda marcada amb munts de pedres. // Siguiendo por la senda llegaremos a una explanada, seguiremos por la izquierda y empezaremos a subir. Seguiremos la senda marcada con montones de piedras.
Intersección

FI DE LA RUTA // FINAL DE LA RUTA

Quan arribem dalt estarem en el lloc on hem agafat el desviament cap a la "Penya l'Àguila - Carboneres". Seguirem cap a la dreta per tornar cap al poble pel mateix camí que hem pujat al principi de la ruta. // Cuando llegamos arriba estaremos en el lugar donde hemos cogido el desvío hacia la "Peña el Águila - Carboneras". Seguiremos hacia la derecha para volver hacia el pueblo por el mismo camino que hemos subido al principio de la ruta.

Comentarios

    Si quieres, puedes o esta ruta