← volver Picu Pienzu (Sierra del Sueve). Pie del Potru (Casa Julia)-Biescona-Bustacu-Mergullines-Collado Beluenzu-Picu Pienzu-El Fitu

Fernando Villalba hizo la ruta "Picu Pienzu (Sierra del Sueve). Pie del Potru (Casa Julia)-Biescona-Bustacu-Mergullines-Collado Beluenzu-Picu Pienzu-El Fitu" con 6 compañeros