Lagos al norte de Kimya: Rukwanzi, Nyinambuga, Kifuruka, Nyantonde, Mwengeny y Katanda