Centre Excursionista Els Blaus

Centre Excursionista Els Blaus

El Centre Excursionista Els Blaus, fundat el 1920, és una societat privada integrada per persones físiques, que té personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, la qual té com a objectiu el foment i la pràctica de l’excursionisme en tots els seus vessants esportius i culturals, sense ànim de lucre.

Miembro desde diciembre 2014