A Mariña Lucense

A Mariña Lucense

917

Na Mariña Lucense os bosques confúndense co mar. É a Galicia Verde que se asoma ao Cantábrico. Preto de 100 km de costa zarrapicada de marabillas naturais. Da paisaxe recolecta da ría do Barqueiro á grandiosidade da praia das Catedrais, un monumento natural escavado polo mar cunha dimensión sobrenatural. Do esteiro do río Sor, paraíso de peixes e aves acuáticas, ao esteiro do Eo, Reserva da Biosfera. Pero ademais, Foz, Viveiro e Ribadeo, portos que conservan a pegada dun pasado señorial. En Cervo, Sargadelos, unha das cerámicas máis emblemática de Galicia.
E no interior da Mariña Lucense, dous tesouros ocultos. Un é a Serra do Xistral, aveseda e misteriosa, terra de turbeiras e cabalos salvaxes. O outro é Mondoñedo, no Camiño de Santiago (o do Norte), antiga sé episcopal cunha fermosa catedral do século XIII.
******************************************************************
En A Mariña Lucense los bosques se confunden con el mar. Es la Galicia Verde que se asoma el Cantábrico. Cerca de 100 km de costa salpicada de maravillas naturales. Del paisaje recoleto de la ría de O Barqueiro a la grandiosidad de la praia de As Catedrais, un monumento natural excavado por el mar con una dimensión sobrenatural. Del estuario del río Sor, paraíso de peces y aves acuáticas, al estuario del Eo, Reserva de la Biosfera. Pero además, Foz, Viveiro y Ribadeo, puertos que conservan la huella de un pasado señorial. En Cervo, Sargadelos, una de las cerámicas más emblemática de Galicia. Y en el interior de la Mariña Lucense, dos tesoros ocultos. Uno es la Serra do Xistral, sombría y misteriosa, tierra de turberas y caballos salvajes. El otro es Mondoñedo, en el Camino de Santiago (el del Norte), antigua sede episcopal con una hermosa catedral del siglo XIII.
****************************************************************
In A Mariña Lucense the forests are confused with the sea. It is the Green Galicia that shows the Cantabrian. About 100 km of coastline dotted with natural wonders. From the secluded landscape of the Barqueiro estuary to the grandeur of the As Catedrais beach, a natural monument excavated by the sea with a supernatural dimension. From the estuary of the river Sor, a paradise for fish and waterfowl, to the estuary of Eo, a Biosphere Reserve. But in addition, Foz, Viveiro and Ribadeo, ports that conserve the trace of a stately past. In Cervo, Sargadelos, one of the most emblematic ceramics in Galicia. And inside the Mariña Lucense, two hidden treasures. One is the Serra do Xistral, dark and mysterious, land of peat bogs and wild horses. The other is Mondoñedo, on the Pilgrim's Way to Santiago (the northern one), an old episcopal see with a beautiful 13th century cathedral.

Miembro desde enero 2017